Meny
Zero Water Waste Hero (1)

NOLL

VATTENSPILL

Vår ambition är att uppnå Noll Vattenspill

Ambitionen fastställdes i vårt föregående program, Together Towards ZERO (TTZ). Med utvecklingen av programmet till Together Towards ZERO and Beyond, har vi skärpt ambitionsnivån och infört ytterligare mål och aktiviteter, samt nya milstolpar för 2030.

Vi kommer att fortsätta på den väg som anges i Together Towards ZERO-programmet med årliga förbättringar av vatteneffektivitet och ett branschledande globalt mål på 2,0 hl/hl i vattenanvändning, samtidigt som vi bibehåller vårt mål på 1,7 hl/hl för bryggerier i högriskområden. På bryggerier i de områden där vatten är en bristvara kommer vi att införa ett nytt mål för att återbörda 100 % av vattnet som förbrukas vid dessa bryggerier.

VÅRA GLOBALA MÅL

2022

2030

  • 25 % minskning av vattenanvändningen på våra bryggerier
  • Arbeta mot 2.0 HL/HL på alla våra högriskbryggerier
  • Partnerskap för att säkra delade vattenresurser i högriskområden
  • Vatteneffektivitet på 2.0 hl/hl globalt och 1.7 hl/hl på bryggerier i högriskområden
  • 100 % av vatten-konsumtionen på bryggerier i högriskområden återbördas

DET HÄR GÖR VI

Installera ny teknik

Installera ny teknik

Installera ny teknik på våra bryggerier för att förbättra vattenanseffektiviteten och minimera vattenspill 

Dela bästa praxis

Dela bästa praxis

Dela bästa praxis mellan bryggerier angående underhållsprocesser och personalutbildning

 

Rengöring och återanvändning av avloppsvatten

Rengöring och återanvändning av avloppsvatten

Rengöring och återanvändning av avloppsvatten på flera utvalda bryggerier

Arbeta med experter

Arbeta med experter

Arbeta med experter, icke-statliga organisationer och samhällen för att säkerställa vattenkällor i högriskområden