Meny

Carlsberg Sverige hållbarhetsfolder 2023

Carlsberg Sverige fortsätter att göra framsteg inom hållbarhetsområdet. Vi minskar vårt koldioxidavtryck, fortsätter att investera i vår alkoholfria portfölj och ökar takten på vår elektrifieringsresa.

Varje år sammanfattar vi vårt arbete med hållbarhet i en folder. Här kan du läsa om hur det går för oss inom våra hållbarhetsområden: NOLL Koldioxidavtryck, NOLL Jordbruksavtryck, NOLL Förpackningsavfall, NOLL Vattenspill, NOLL Oansvarig Konsumtion och NOLL Olyckskultur, samt områdena: Ansvarsfulla inköp, Mångfald, jämställdhet och inkludering, Mänskliga rättigheter, Leva efter vår kompass och Lokalt samhällsengagemang.
Visste du att...
  • Vi har minskat våra relativa koldioxidavtryck med 34 % mellan 2015 och 2022
  • Vi i början av 2025 har 11 ellastbilar som kör våra dryckestransporter i södra och västra Sverige
  • Vi har minskat sockerhalten i läskportföljen med 43 % mellan 2019 och 2023
  • Vår vatteneffektivitet var 2,05 hl/hl under 2023
  • Vi genomförde 3 249 säkerhetsvandringar under 2023
Trevlig läsning!