Meny
Zero Farming Footprint

NOLL

JORDBRUKSAVTRYCK

Vår ambition är att uppnå Noll Jordbruksavtryck

 

Med utvecklingen av vårt ESG-program från Together Towards ZERO (TTZ) till Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB), har vi introducerat jordbruk som ett nytt ESG-fokusområde. Här har vi en ambition som inkluderar nya mål och aktiviteter i vår uppströms värdekedja, och nya milstolpar för 2030 och 2040.

Vi kommer köpa våra råvaror från hållbara källor och där regenerativa jordbruksmetoder används, med målet att detta gäller för 30 % av alla råvaror senast 2030 och 100 % till 2040.

De aktiviteter vi kommer att vidta för att uppnå vår ambition om Noll Jordbruksavtryck skapar koldioxideffekter som kommer hjälpa oss att påskynda framstegen mot att nå Netto Noll Koldioxidavtryck över värdekedjan till 2040.

 

VÅRA GLOBALA MÅL

 

2030

2040

  • 30 % av vårt råmaterial ska odlas med regenerativa jordbruksmetoder och vara hållbart inköpt
  •  100 % av vårt råmaterial ska odlas med regenerativa jordbruksmetoder och vara hållbart inköpt

DET HÄR GÖR VI

Stödja bönder och samhällen

Stödja bönder och samhällen

Stödja bönder och samhällen i övergången till mer hållbara jordbruksmetoder och certifieringar, samt säkerställa att de får rättvis kompensation 

Samarbeta med leverantörer

Samarbeta med leverantörer

Samarbeta med våra leverantörer och partners för att påskynda regenerativt jordbruk som den nya normen

Investera i kunskap

Investera i kunskap

Investera i vår egen forskning och utveckling för att få mer kunskap om hur regenerativa metoder kan förbättra markhälsa, biologisk mångfald och koldioxidbindning

Lyft fördelarna

Lyft fördelarna

Utbilda kunder och konsumenter om fördelarna med regenerativt jordbruk, och lyft fram dem genom våra varumärken och brygder

Främja hållbart jordbruk genom nyskapande av grödor

Forskare vid Carlsberg Research Laboratory i Köpenhamn har utforskat gränserna för växtvetenskap och fulländat konsten att brygga sedan 1876. Idag riktar de sin uppmärksamhet mot hållbart jordbruk för att minska klimatriskerna i vår leveranskedja.