Meny
Fbg Flyg (1)

NOLL

KOLDIOXIDAVTRYCK

Vår ambition är att uppnå Noll Koldioxidavtryck

Ambitionen fastställdes i vårt föregående hållbarhetsprogram, Together Towards ZERO (TTZ), som lanserades 2017. Inom Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB) har vi höjt ambitionsnivån genom att behålla våra mål till 2030 och införa ett nytt 2040-mål.

Vi kommer fortsätta att uppfylla våra Noll-åtaganden tillsammans, inklusive vårt mål om Noll Koldioxidutsläpp vid våra bryggerier och en 30-procentig minskning av koldioxidavtrycket över värdekedjan till 2030. Utöver detta kommer vi att gå längre genom att arbeta för att nå ett nytt mål för Netto Noll Koldioxidavtryck över värdekedjan till 2040.

För att uppnå vår ambition och våra mål om Noll Koldioxidavtryck kommer vi att vidta konkreta åtgärder över hela värdekedjan och dra nytta av koldioxidminskningar från våra nya mål och aktiviteter inom jordbruk och förpackningar.

 

VÅRA GLOBALA MÅL

2022

2030

2040

  • 50 % minskning av koldioxidavtrycket på våra bryggerier
  • 15 % minskning av koldioxidutsläppet över värdekedjan
  • 100 % electricitet från förnybara råvaror på våra bryggerier
  • NOLL kol på våra bryggerier
  • 100 % kylskåp med låg klimatpåverkan
  • NOLL koldioxidavtryck på våra bryggerier 
  • 30 % minskning av koldioxidutsläppet över värdekedjan
  • All förnybar elektricitet måste komma från nya tillgångar (Power Purchase Agreements)
  • Netto NOLL värdekedjan

DET HÄR GÖR VI

Minskat koldioxidavtryck med förnybar energI

Minskat koldioxidavtryck med förnybar energI

Minska koldioxidavtrycket  från vår värmeenergianvändning genom att konvertera till förnybara bränslen eller elektrifiering

Förnybar el på våra anläggningar

Förnybar el på våra anläggningar

Se till att all ytterligare förnybar el som vi förbrukar kommer från förnybar elproduktion på plats eller genom Power Purchase Agreement-avtal

Regenerativa jordbruksmetoder

Regenerativa jordbruksmetoder

Se till att våra jordbruksråvaror odlas med regenerativa jordbruksmetoder, som förbättrar jordens hälsa och förmåga att fånga och lagra koldioxid

Cirkulära förpackningssystem

Cirkulära förpackningssystem

Se till att våra förpackningssystem är helt cirkulära och att deras produktion är kolfri

 

Elektrifierade fordon

Elektrifierade fordon

Se till att våra kortdistanstransportfordon är elektrifierade medan våra långväga fordon drivs av förnybara bränslen

Effektiv kylning

Effektiv kylning

Se till att vår kylutrustning blir miljöeffektivare och drivs av förnybar el