Meny
Truckar

NOLL

OLYCKSKULTUR

Vår ambition är att uppnå en Noll Olyckskultur

Ambitionen fastställdes i vårt föregående ESG-program, Together Towards ZERO (TTZ). Vi kommer fortsätta att uppfylla våra åtaganden tillsammans, inklusive en årlig minskning av olycksfrekvensen mot noll till 2030.

Att skydda våra medarbetares hälsa och säkerhet i alla arbetsaktiviteter är ett kärnvärde för hur vi driver verksamheten. Vi tror att alla olyckor går att förebygga och att arbeta aktivt med frågorna är avgörande för en säker arbetsmiljö.

Vi kommer att uppnå en Noll olyckskultur genom att alltid ha hälsa och säkerhet i fokus. Det börjar med att ledarna sätter exempel och att alla medarbetare engagerar sig och efterlever hälsa och säkerhet och riskminskning.

VÅRA GLOBALA MÅL

2022

2030

  • Årlig minskning av olycksfrekvensen
  • Årlig minskning av olycksfrekvensen till
  • 2030
  • NOLL olyckor (Lost Time Accidents) till 2030

DET HÄR GÖR VI

Eliminera dödsfall och allvarliga incidenter

Eliminera dödsfall och allvarliga incidenter

Eliminera dödsfall och allvarliga incidenter genom säkerställa fullständig efterlevnad av våra livräddande och genom effektiv entreprenörshantering

Sätta Hälsa & Säkerhet i fokus

Sätta Hälsa & Säkerhet i fokus

Göra Hälsa & Säkerhet till top-of-mind för alla våra medarbetare genom starkt och trovärdigt ledarskap, engagemang och feedbackprogram och effektiv kommunikation

 

Ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar

Ständiga förbättringar inom Hälsa & Säkerhet genom genom att minska arbetsrelaterade risker