Meny
Fbg Flyg

Lokalt samhälls-engagemang

Vår ambition är att alltid engagera våra lokalsamhällen på ett ansvarsfullt sätt

Som företag påverkar vi konsumenternas beslut och beteenden, och vi arbetar med leverantörer, kunder och partnerorganisationer inom bredare ESG- och filantropiska initiativ som påverkar konsumenters och samhällsmedlemmars liv.

Oavsett om vi engagerar konsumenter och lokala samhällen genom företags- eller varumärkesledda ESG-initiativ, är vår ambition att alltid engagera dem på ett ansvarsfullt sätt, genom att genomföra lämpliga lokala initiativ som skapar positiva effekter och ömsesidiga fördelar för Carlsberg och för samhället i stort.

På företagsnivå arbetar vi till exempel med lokala icke-statliga organisationer i högriskområden för att säkra delade vattenresurser, samtidigt som vi också genomför lokala, varumärkesledda vatteninitiativ, i exempel från Polen och Vietnam kan vi se områden där vi fokuserar på att främja hållbara vattenkonsumtionsvanor och ge landsbygdssamhällen tillgång till rent vatten. I dessa exempel och i allmänhet innebär samhällsengagemang ett ansvarsfullt engagemang från lokala partners, myndigheter, konsumenter och bredare samhällsmedlemmar.

I Falkenberg stöttar vi en rad idrottsföreningar för att främja en meningsfull fritid för våra ungdomar. Röda Korset är även en långsiktig samarbetspartner. I Sverige har vi genom Ramlösa Vattenfond bidragit till rent vatten och vattenprojekt i utsatta områden i världen sedan 2011.